Uponor S-Press PLUS zidno koljeno M

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za Uponor Smart Aqua montažne ploče

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno M

1070638

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno M 16-Rp3/8"FT

L 110
L 240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1070639

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno M 16-Rp1/2"FT

L 110
L 240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1070640

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno M 20-Rp1/2"FT

L 110
L 240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1070641

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno M 20-Rp3/4"FT

L 15
L 220
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1070642

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno M 25-Rp3/4"FT

L 15
L 220
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]25
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]