Uponor S-Press redukcija PPSU

- Brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- Identifikacija dimenzije bojom

Uponor S-Press redukcija PPSU

1039941

Uponor S-Press redukcija PPSU 40-25

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1039942

Uponor S-Press redukcija PPSU 40-32

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1039943

Uponor S-Press redukcija PPSU 50-32

L 13
L 21152
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1046406

Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 50-40

L 13
L 2576
jed.kom.
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1032883

Uponor S-Press composite reducer PPSU 63-40

L 11
L 2384
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1032884

Uponor S-Press composite reducer PPSU 63-50

L 11
L 2384
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1032885

Uponor S-Press composite reducer PPSU 75-50

L 11
L 2384
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1032886

Uponor S-Press composite reducer PPSU 75-63

L 11
L 2384
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]