Uponor S-Press redukcija PPSU

- Brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- Identifikacija dimenzije bojom

Uponor S-Press redukcija PPSU

Uponor S-Press redukcija PPSU 40-25
Uponor S-Press redukcija PPSU 40-32
Uponor S-Press redukcija PPSU 50-32
Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 50-40
Uponor S-Press composite reducer PPSU 63-40
Uponor S-Press composite reducer PPSU 63-50
Uponor S-Press composite reducer PPSU 75-50
Uponor S-Press composite reducer PPSU 75-63