Uponor Smart Aqua jednostruki nosač

- Izrađeno od pocinčanog čelika
- Za instalaciju Uponor Smart Aqua zidnih koljena
- Raspored spojnica prema rasteru
- Uključeni vijci M6x12 sukladno DIN 965. Uključuje rupe i otvore za jednostavnu ugradnju

Uponor Smart Aqua jednostruki nosač

1057843

Uponor Smart Aqua jednostruki nosač

L 1 [-]1
L 2 [-]5
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]3,0
€/kpl0%
€/kpl 24%