Uponor Smart Aqua tiple i vijci

- Tiple i vijci za nosače, ploče i trake za ugradnju

Uponor Smart Aqua tiple i vijci

1057847

Uponor Smart Aqua tiple i vijci

L 11
L 2
jed.set
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]