Uponor Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC

- Prikladno za postavljanje na jedno Uponor Smart Aqua koljeno za slavine LWC
- Sa zaštitom radi sprječavanja od rotacije koljena za slavine LWC na gipsanim zidovima

Uponor Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC

1083955

Uponor Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC

L 1 [-]10
L 2 [-]80
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]