Uponor Smart Aqua zidni nosač

- Izrađen od pocinčanog čelika
- Za instalaciju Uponor Smart Aqua zidnih koljena
- Raspored spojnica prema rasteru
- Uključeni vijci M6x12 sukladno DIN 965., uključuje rupe i otvore za jednostavnu ugradnju

Uponor Smart Aqua zidni nosač

1057844

Uponor Smart Aqua zidni nosač 2m

L 11
L 210
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]2000
L [m]
s [mm]3,0
b [mm]