Uponor Uni-X manifold H 1"SN

- Razdjelnik od nehrđajućeg čelika
- Priključak sa ženskim navojem 1"; uključuje ravnu brtvu

Uponor Uni-X manifold H 1"SN

1088873

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 2xG3/4 Euro

L 11
L 2108
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088874

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 3XG3/4 Euro

L 11
L 2108
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088875

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 4XG3/4 Euro

L 11
L 2108
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088876

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 5XG3/4 Euro

L 11
L 2108
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088877

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 6XG3/4 Euro

L 11
L 272
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088878

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 7XG3/4 Euro

L 11
L 272
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088879

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 8XG3/4 Euro

L 11
L 272
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088880

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 9XG3/4 Euro

L 11
L 272
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088881

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 10XG3/4 Euro

L 11
L 248
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088882

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 11XG3/4 Euro

L 11
L 248
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088883

Uponor Uni-X manifold H 1"SN 12XG3/4 EURO

L 11
L 248
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]