Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Zaštita podataka Smatrix pulse app

1. Voditelj obrade

Uponor GmbH („Uponor”)
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Njemačka


2. Pojedinosti za kontakt

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Njemačka
privacy@uponor.com 


3. Naziv pravila privatnosti

Uponor Smatrix Pulse 

4. Svrha i pravna osnova obrade

Uponor prikuplja osobne podatke o korisniku (u daljnjem tekstu „Korisnik”) usluge Uponor Smatrix Pulse (u daljnjem tekstu „Usluga”). 

Osobni se podaci mogu koristiti od strane tvrtke Uponor i u njezino ime u sljedeće svrhe:

za održavanje i razvoj Aplikacije te proizvoda i usluga tvrtke Uponor 
u marketinške i komunikacijske svrhe, kao što su provođenje marketinških istraživanja, izravni marketing i automatski marketing te obavještavanje Korisnika o novim značajkama, novim proizvodima ili lansiranjima na tržište i posebnim promocijama
za održavanje i razvoj odnosa s Korisnicima
radi provedbe prava tvrtke Uponor
za izvršavanje obveza tvrtke Uponor naspram Korisnika te za regulaciju, provedbu i procjenu prava i obveza Korisnika i tvrtke Uponor
statističke i analitičke svrhe.

Pravna je osnova za obradu Korisnikovih osobnih podataka provedba ugovora između Korisnika i tvrtke Uponor vezano uz upotrebu Aplikacije i usluga koje ona pruža (pogledajte članak 6.1(b) Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a 2016/679 – „OUZP”). U nekim slučajevima Uponor može osobne podatke Korisnika obrađivati na temelju legitimnog nastojanja da analizira kako se Aplikacija upotrebljava, da je dodatno razvija te da na tržište lansira svoje proizvode i usluge (pogledajte članak 6.1(f) uredbe OUZP). Obrada se može temeljiti na pristanku Korisnika ako je takav pristanak obavezan prema mjerodavnim zakonima ili propisima.

Osobne podatke Korisnika tvrtka Uponor smije čuvati onoliko koliko joj je potrebno za prethodno navedene svrhe, no obično ne dulje od deset godina.

5. Vrste osobnih podataka

U svrhe pružanja Aplikacije i povezanih usluga Uponor obrađuje sljedeće podatke: 
 
ime Korisnika i grad
broj mobilnog telefona
adresu e-pošte
ID instalacije
osobnu lozinku
ID / serijski broj uređaja
opis instalacije


6. Redovni izvori podataka

Osobni podaci prikupljaju se prvenstveno od Korisnika Aplikacije ili putem Aplikacije.  

7. Redovito objavljivanje podataka i prijenos podataka izvan EU-a ili EGP-a

Tvrtka Uponor smije otkrivati i prenositi osobne podatke izvan EU-a/EGP-a u skladu s i podložno ograničenjima koje postavlja primjenjivo zakonodavstvo na sljedeći način:

u skladu s ugovorom sklopljenim između odgovarajućih pravnih subjekata tvrtke Uponor ako takav ugovor sadržava standardne ugovorne klauzule Europske komisije kojima se osigurava primjena odgovarajućih mjera zaštite podataka, kao i ovlaštenim trećim stranama, u mjeri u kojoj sudjeluju u obradi osobnih podataka za svrhe navedene u pravilima privatnosti. Takve ovlaštene treće strane mogu obrađivati osobne podatke i izvan EU-a ili EGP-a u skladu s ugovorom sklopljenim između tvrtke Uponor Corporation i/ili njezine podružnice i takve ovlaštene treće strane ako takav ugovor sadrži standardne ugovorne klauzule Europske komisije kojima se osigurava primjena odgovarajućih mjera zaštite podataka. Uponor Corporation takve treće strane obvezuje na čuvanje povjerljivosti i odgovarajuće sigurnosti takvih prenesenih osobnih podataka
na temelju privole ili
kako to drukčije dopušta primjenjivo zakonodavstvo.

Iz tehničkih razloga i razloga koji se odnose na upotrebu podataka osobni se podaci mogu pohranjivati i na poslužiteljima vanjskih davatelja usluga (i izvan EU-a ili EGP-a) koji smiju obrađivati podatke u ime tvrtke Uponor.

Svi prijenosi osobnih podataka moraju se vršiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (2016/679) i svim primjenjivim obaveznim propisima, ovisno o izmjenama.

Osim prethodno navedenog, tvrtki Uponor može biti nametnuta obveza otkivanja osobnih podataka ovlaštenim tijelima. Tvrtka Uponor isto može otkriti i na drugi način obraditi osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonodavstvom da bi obranila svoje legitimne interese. 

8. Načela osiguravanja osobnih podataka – tehničke i organizacijske kontrole

Tvrtka Uponor će u cijeloj svojoj organizaciji osigurati implementaciju i održavanje dostatnih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Uponor će osigurati da svaki prijenos ili otkrivanje osobnih podataka opisanih u ovim pravilima o privatnosti bilo kojoj trećoj strani podliježe odgovarajućoj razini zaštite podataka koju je tvrtka Uponor osigurala ugovorima ili drugim zakonski propisanim sredstvima.

Tehničke kontrole:
 fizički opipljivi materijali čuvaju se u zaključanim prostorijama s ograničenim pristupom. Svi sustavi informacijske tehnologije osigurani su zaštitnim softverom operacijskog sustava. Pristup sustavima zahtijeva unos korisničkog imena i lozinke, a prijenosi podataka odvijaju se putem kanala jakog šifriranja.

Organizacijske kontrole:
u okviru poslovnih cjelina tvrtke Uponor upotreba osobnih podataka provodi se u skladu s uputama, a pristup IT sustavima koji obuhvaćaju osobne podatke ograničen je na osobe ovlaštene da im pristupaju na temelju dodijeljenih radnih zadataka ili uloga; te osobe isto podliježu obvezama očuvanja povjerljivosti koje se odnose na osobne podatke.
 
9. Prava ispitanika 

Ako nisu primjenjiva neka ograničenja, svaki ispitanik ima pravo pristupiti svim osobnim podatcima koje tvrtka Uponor ima o njemu/njoj. Svaki ispitanik također ima pravo zatražiti od tvrtke Uponor da ispravi, izbriše ili prestane upotrebljavati bilo kakve osobne podatke koji su pogrešni, nepotrebni, nepotpuni ili zastarjeli. Svaki ispitanik smije povući bilo kakvu prethodno danu privolu i uložiti prigovor na sav izravni marketing. 

Sve zahtjeve treba slati rabeći podatke za kontakt prethodno spomenute u odjeljku 2. Tvrtka Uponor sve zahtjeve obrađuje što je prije moguće. U slučaju nezadovoljstva odlukom ili postupcima tvrtke Uponor, svaki ispitanik ima pravo uložiti pritužbu svojem nadležnom državnom tijelu za zaštitu podataka.