Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravila privatnosti za registar podataka klijenata i podataka za potrebe marketinga

 1. Voditelj obrade

  Tvrtka Uponor Corporation i njezine podružnice navedene na posljednjem financijskom izvješću tvrtke Uponor Corporation, dostupnom na stranici https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/ (u daljnjem tekstu zajednički nazvane „Uponor”)
  Ilmalantori 4
  00240 Helsinki
  FINSKA
 2. Podatci za kontakt
  Voditelju obrade podataka možete se obratiti na: privacy@uponor.com.
  U slučaju da želite podnijeti zahtjev koji se odnosi na vaše osobne podatke, molimo koristite obrasce dostupne na
  https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection i na lokalnim web stranicama tvrtke Uponor.
 3. Naziv registra osobnih podataka

  Registar osobnih podataka klijenata i osobnih podataka za potrebe marketinga tvrtke Uponor.
   
 4. Skupina ispitanika

  Predstavnici, zaposlenici, direktori i službenici za klijente, krajnji klijenti, potencijalni klijenti i potencijalni krajnji klijenti tvrtke Uponor, kao i potrošači i članovi akademije Uponor (u daljnjem tekstu zajednički nazvani „klijent(i)”).
   
 5. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

  Svrha ovog registra osobnih podataka je marketing i komunikacija s klijentima, kao i upravljanje odnosima tvrtke Uponor s klijentima, uključujući i obradu osobnih podataka klijenata u sljedeće svrhe:

  • izvršavanje obveza tvrtke Uponor naspram svojih klijenata i postupanje obvezama ili odgovornostima te procjena i provedba obveza ili odgovornosti klijenata ili tvrtke Uponor
  • podnošenje ponuda i kotacija te upravljanje i postupanje ponudama i kotacijama, kao i ostalim obvezujućim i neobvezujućim dokumentima
  • ostvarivanje prava tvrtke Uponor
  • održavanje i razvoj odnosa s klijentima
  • uspostavljanje odnosa s klijentima
  • upravljanje programima nagrađivanja vjernosti klijenata i postupanje istima
  • marketinške i komunikacijske svrhe, kao što je provođenje marketinškog istraživanja, izravni marketing, automatizirani marketing, obavještavanje klijenata o novim značajkama, novim proizvodima ili izlascima na tržište te posebne promocije
  • pružanje proizvoda i usluga tvrtke Uponor klijentima i osiguravanje kvalitete, funkcionalnosti i sigurnosti proizvoda i usluga
  • upravljanje i postupanje pitanjima odgovornosti za bilo koji proizvod
  • razvoj usluga i proizvoda tvrtke Uponor
  • fakturiranje i
  • statističke i analitičke svrhe, uključujući analitiku web-mjesta.

  Prikupljanje i obrada osobnih podataka utemeljene su na legitimnim interesima tvrtke Uponor. Ti interesi proizlaze iz odnosa s klijentima. Usto, tvrtka Uponor i/ili njezine podružnice mogu klijentima slati izravni marketing zasnovan na njihovoj privoli, ako je takva privola potrebna.

  Osobne podatke klijenata, krajnjih klijenata i potrošača tvrtka Uponor smije čuvati onoliko koliko joj je potrebno za prethodno navedene svrhe, u svakom slučaju obično ne duže od deset godina.

  Osobne podatke potencijalnih klijenata i potencijalnih krajnjih klijenata tvrtka Uponor smije čuvati onoliko koliko joj je potrebno za prethodno navedene svrhe, u svakom slučaju obično ne duže od dvije godine.
   
 6. Sadržaj registra osobnih podataka

  U registru osobnih podataka, tvrtka Uponor može posebno obrađivati sljedeće podatke:

  • osnovne informacije, kao što su: ime, datum rođenja, adresa e-pošte, telefonski broj, kućna adresa, zaposlenje, spol (način obraćanja)
  • podatci o kvalifikaciji (kvalifikacija akademije Uponor, u vezi s profesionalnim klijentima);
  • informacije o projektima klijenata te proizvodima i uslugama koje se prodaju klijentu
  • informacije o sastancima i ostalim aktivnostima s klijentima
  • informacije potrebne za upravljanje programima nagrađivanja vjernosti klijenata (ako je klijent učlanjen u takve programe)
  • informacije koje se odnose na interese klijenata vezane uz proizvode i usluge tvrtke Uponor
  • informacije koje se odnose na sadržaje i načine komunikacije (npr. e-pošta, SMS) s klijentom
  • preferencije postojećih klijenata i krajnjih klijenata u rekreacijskim aktivnostima s ciljem održavanja odnosa s klijentima i
  • preferencije potencijalnih klijenata i krajnjih klijenata u rekreacijskim aktivnostima za marketinške svrhe.
   
 7. Redoviti izvori podataka

  Podatci se prvenstveno prikupljaju od svakog ispitanika osobno, a prikuplja ih osoblje tvrtke Uponor ili se prikupljaju putem web-mjesta ili aplikacija. Uz javno dostupne izvore, osobni se podatci u nekim situacijama, koliko to dopušta primjenjivo zakonodavstvo, mogu prikupljati iz ostalih izvora, a ne samo izravno od ispitanika, kao npr. od podizvoditelja ili davatelja usluga tvrtke Uponor.

  Tvrtka Uponor obavještava svakog ispitanika o obradi podataka, uključujući sve izvore podataka treće strane i podatke prikupljene iz takvih izvora, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

  Osoblje tvrtke Uponor te podizvoditelji ili davatelji usluga tvrtke Uponor unose podatke u registar osobnih podataka.
   
 8. Otkrivanje i prijenos osobnih podataka izvan područja EU-a/EGP-a

  Tvrtka Uponor smije otkrivati i prenositi osobne podatke izvan EU-a/EGP-a u skladu s i podložno ograničenjima koje postavlja primjenjivo zakonodavstvo na sljedeći način:

  • podatci se smiju otkrivati i prenositi tvrtkama koje su dio grupacije Uponor, u skladu s ugovorom sklopljenim između odgovarajućih pravnih subjekata tvrtke Uponor, a koji sadržava standardne ugovorne klauzule Europske komisije kojima se osigurava primjena odgovarajućih mjera zaštite podataka, kao i ovlaštenim trećim stranama, u mjeri u kojoj sudjeluju u obradi osobnih podataka za svrhe navedene u registru osobnih podataka. Takve ovlaštene treće strane izvan EU-a ili EGP-a mogu i obrađivati vaše osobne podatke u skladu s ugovorom sklopljenim između tvrtke Uponor i te ovlaštene treće strane, a koji sadrži standardne ugovorne klauzule Europske komisije kojima se osigurava primjena odgovarajućih mjera zaštite podataka. Tvrtka Uponor takve treće strane obvezuje na očuvanje povjerljivosti i odgovarajuće sigurnosti takvih prenesenih osobnih podataka ili
  • na temelju privole ili
  • kako to drukčije dopušta primjenjivo zakonodavstvo.

  Zbog tehničkih razloga i razloga koji se odnose na upotrebu podataka, osobni se podatci mogu pohranjivati na poslužiteljima vanjskih davatelja usluga koji smiju obrađivati podatke uime tvrtke Uponor.

  Bilo kakvi prijenosi osobnih podataka izvršit će se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (2016/679) i svim primjenjivim imperativnim propisima, ovisno o povremenim izmjenama i dopunama.
   
 9. Prava ispitanika

  Ako nisu primjenjiva neka ograničenja, svaki ispitanik ima pravo pristupiti svim osobnim podatcima koje tvrtka Uponor ima o njemu/njoj. Svaki ispitanik također ima pravo zatražiti od tvrtke Uponor da ispravi, izbriše ili prestane upotrebljavati bilo kakve osobne podatke koji su pogrešni, nepotrebni, nepotpuni ili zastarjeli. Svaki ispitanik usto smije povući bilo kakvu prethodno danu privolu i uložiti prigovor na sav izravni marketing.

  Sve zahtjeve treba slati rabeći podatke za kontakt prethodno spomenute u odjeljku 2. Tvrtka Uponor sve zahtjeve obrađuje što je prije moguće. U slučaju nezadovoljstva odlukom ili postupcima tvrtke Uponor, svaki ispitanik ima pravo uložiti pritužbu svojem nadležnom državnom tijelu za zaštitu podataka.
   
 10. Načela osiguravanja osobnih podataka – tehničke i organizacijske kontrole

  Tvrtka Uponor će u cijeloj svojoj organizaciji osigurati implementaciju i održavanje dostatnih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Nadalje, tvrtka Uponor će osigurati da svaki prijenos ili otkrivanje osobnih podataka (opisanih u ovom registru osobnih podataka) trećoj strani podliježe odgovarajućoj razini zaštite podataka koju je tvrtka Uponor osigurala ugovorima ili drugim zakonski propisanim sredstvima.

  Tehničke kontrole:
  fizički opipljivi materijali čuvaju se u zaključanim prostorijama s ograničenim pristupom. Svi sustavi informacijske tehnologije osigurani su posredstvom zaštitnog softvera operacijskog sustava. Pristup sustavima zahtijeva unos korisničkog imena i lozinke, a prijenosi podataka odvijaju se putem kanala jakog šifriranja.

  Organizacijske kontrole:
  u okviru organizacije tvrtke Uponor, upotreba osobnih podataka provodi se u skladu s uputama, a pristup sustavima informacijske tehnologije koji uključuju osobne podatke ograničen je na osobe ovlaštene za pristup istima na osnovu dodijeljenih radnih zadataka ili uloge, a te osobe su podložne obvezama očuvanja povjerljivosti koje se odnose na osobne podatke.