Privacy Policy for Uponor & More

1. Voditelj obrade
Tvrtka Uponor Corporation i njezine podružnice navedene na posljednjem financijskom izvješću tvrtke Uponor Corporation, dostupnom na stranici www.uponorgroup.com/en-en/investors/uponor-as-an-investment (u daljnjem tekstu zajednički nazvane „Uponor”)

Äyritie 20
01511 Vantaa
FINSKA

2. Podatci za kontakt

Marco Hornung
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Germany
T:  +49 9521 690 372
E: marco.hornung(at)uponor.com

3. Naziv registra osobnih podataka
Uponor & More

4. Skupina ispitanika
Registrirani ispitanici Uponor & More programa lojalnosti ("Ispitanik").

5. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka
Registar sadrži osobne podatke o ispitanicima.


Svrha korištenja registra je omogućiti korištenje i održavanje Uponor&More sudjelovanja u programu vjernosti, kao što su:

 

 • Evidjencija kodova i uBodova na računu ispitanika
 • Osiguran izbor i naručivanje nagrada
 • Provjera i održavanje korisničkog računa
 • Praćenje statusa slanja nagrada

Kontrolor ili njegova Grupacija (tvrtka) također može koristiti podatke za planiranje i razvoj marketinških aktivnosti, kao što su:

 • Informiranje ispitanika o aktivnim kampanjama
 • Informiranje ispitanika o uBodovima koji istiću u bliskoj budućnosti
 • Informiranje ispitanika o novim proizvodima/kampanjama ili posebnim promocijama, kao i novim značajkama

Pravna osnova za obradu osobnih podataka ispitanika je izvođenje sporazuma između ispitanika i Uponora o programu vjernosti Uponor & More (vidi članak 6.1 (b) Uredbe EU o zaštiti podataka 2016/679, "GDPR"), U nekim slučajevima Uponor može obrađivati i osobne podatke Ispitanika na temelju svojih legitimnih interesa kako bi analizirao kako se aplikacija koristi, dalje razvija, plasirajući svoje proizvode i usluge (vidi članak 6.1. (f) GDPR-a) (ili na temelju pristanka ispitanika, ako je takav pristanak potreban).

6. Sadržaj registra osobnih podataka
Mogu se prikupljati sljedeće informacije:

 • Naziv tvrtke
 • Adresa tvrtke (ulica, broj, poštanski broj, grad)
 • Područje / županija
 • Zemlja
 • CIF/NIF broj
 • DNI broj
 • Oslovljavanje
 • Puno ime ispitanika
 • Datum rođenja
 • Telefonski broj
 • Broj mobitela
 • Email adresa
 • Osobna lozinka
 • Distributer/veletrgovac
 • Promotivni kod
 • Položaj ispitanika unutar tvrtke
 • Autorizacija
 • Prepoznatljivost (kako je sudionik bio upoznat s Uponor & More)
 • Broj zaposlenika tvrtke
 • Uponor sustavi / proizvodi u upotrebi
 • Zahtjev za Uponor newsletterom
 • Kodovi/proizvodi prikupljeni u shemi putem kodova
 • Iznos prikupljenih uBodova
 • Narudžbe kupnje

7. Redoviti izvori podataka
Podatci se prvenstveno prikupljaju od svakog ispitanika osobno, a prikuplja ih osoblje tvrtke Uponor ili se prikupljaju putem web-mjesta ili aplikacija. Uz javno dostupne izvore, osobni se podatci u nekim situacijama, koliko to dopušta primjenjivo zakonodavstvo, mogu prikupljati iz ostalih izvora, a ne samo izravno od ispitanika, kao npr. od podizvoditelja ili davatelja usluga tvrtke Uponor. 


Tvrtka Uponor obavještava svakog ispitanika o obradi podataka, uključujući sve izvore podataka treće strane i podatke prikupljene iz takvih izvora, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

Osoblje tvrtke Uponor te podizvoditelji ili davatelji usluga tvrtke Uponor unose podatke u registar osobnih podataka.

8. Otkrivanje i prijenos osobnih podataka izvan područja EU-a/EGP-a
Tvrtka Uponor smije otkrivati i prenositi osobne podatke izvan EU-a/EGP-a u skladu s i podložno ograničenjima koje postavlja primjenjivo zakonodavstvo na sljedeći način:

 

 • podatci se smiju otkrivati i prenositi tvrtkama koje su dio grupacije Uponor, u skladu s ugovorom sklopljenim između odgovarajućih pravnih subjekata tvrtke Uponor, a koji sadržava standardne ugovorne klauzule Europske komisije kojima se osigurava primjena odgovarajućih mjera zaštite podataka, kao i ovlaštenim trećim stranama, u mjeri u kojoj sudjeluju u obradi osobnih podataka za svrhe navedene u registru osobnih podataka. Takve ovlaštene treće strane izvan EU-a ili EGP-a mogu i obrađivati vaše osobne podatke u skladu s ugovorom sklopljenim između tvrtke Uponor i te ovlaštene treće strane, a koji sadrži standardne ugovorne klauzule Europske komisije kojima se osigurava primjena odgovarajućih mjera zaštite podataka. Tvrtka Uponor takve treće strane obvezuje na očuvanje povjerljivosti i odgovarajuće sigurnosti takvih prenesenih osobnih podataka ili
 • na temelju privole ili
 • kako to drukčije dopušta primjenjivo zakonodavstvo.

Zbog tehničkih razloga i razloga koji se odnose na upotrebu podataka, osobni se podatci mogu pohranjivati na poslužiteljima vanjskih davatelja usluga koji smiju obrađivati podatke uime tvrtke Uponor. 

Bilo kakvi prijenosi osobnih podataka izvršit će se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (2016/679) i svim primjenjivim imperativnim propisima, ovisno o povremenim izmjenama i dopunama.

9. Prava ispitanika
Ako nisu primjenjiva neka ograničenja, svaki ispitanik ima pravo pristupiti svim osobnim podatcima koje tvrtka Uponor ima o njemu/njoj. Svaki ispitanik također ima pravo zatražiti od tvrtke Uponor da ispravi, izbriše ili prestane upotrebljavati bilo kakve osobne podatke koji su pogrešni, nepotrebni, nepotpuni ili zastarjeli. Svaki ispitanik usto smije povući bilo kakvu prethodno danu privolu i uložiti prigovor na sav izravni marketing.

Sve zahtjeve treba slati rabeći podatke za kontakt prethodno spomenute u odjeljku 2. Tvrtka Uponor sve zahtjeve obrađuje što je prije moguće. U slučaju nezadovoljstva odlukom ili postupcima tvrtke Uponor, svaki ispitanik ima pravo uložiti pritužbu svojem nadležnom državnom tijelu za zaštitu podataka.

10. Načela osiguravanja osobnih podataka – tehničke i organizacijske kontrole
Tvrtka Uponor će u cijeloj svojoj organizaciji osigurati implementaciju i održavanje dostatnih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Nadalje, tvrtka Uponor će osigurati da svaki prijenos ili otkrivanje osobnih podataka (opisanih u ovom registru osobnih podataka) trećoj strani podliježe odgovarajućoj razini zaštite podataka koju je tvrtka Uponor osigurala ugovorima ili drugim zakonski propisanim sredstvima.

Tehničke kontrole:
fizički opipljivi materijali čuvaju se u zaključanim prostorijama s ograničenim pristupom. Svi sustavi informacijske tehnologije osigurani su posredstvom zaštitnog softvera operacijskog sustava. Pristup sustavima zahtijeva unos korisničkog imena i lozinke, a prijenosi podataka odvijaju se putem kanala jakog šifriranja.

Organizacijske kontrole:
u okviru organizacije tvrtke Uponor, upotreba osobnih podataka provodi se u skladu s uputama, a pristup sustavima informacijske tehnologije koji uključuju osobne podatke ograničen je na osobe ovlaštene za pristup istima na osnovu dodijeljenih radnih zadataka ili uloge, a te osobe su podložne obvezama očuvanja povjerljivosti koje se odnose na osobne podatke.