Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Zaštita podataka: registar podataka o zaprimljenim zamolbama za posao

1. Voditelj obrade

Društvo Uponor, u vezi s osobama koje se prijavljuju za posao u društvu Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1, Zagreb

Hrvatska

T: +385 16197158

Društva Uponor i Uponor d.o.o. dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom „Uponor”.

2. Osoba za kontakt

Vedran Gojceta

Dubravkin trg 2/1, Zagreb

Hrvatska

T: +3851 6197158

E: vedran.gojceta@uponor.com

3. Naziv registra osobnih podataka

Registar osobnih podataka kandidata za radno mjesto društva Uponor [država].

4. Grupa ispitanika

Osobe koje sudjeluju u postupcima zapošljavanja u društvu Uponor u Hrvatskoj.

5. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

Svrha ovog registra osobnih podataka upravljanje je postupcima zapošljavanja zaposlenika društva Uponor, što uključuje obradu osobnih podataka kandidata za posao. U slučaju prijave kandidata putem usluge internetskog portala koji pruža treća strana primjenjuju se pravila zaštite privatnosti tih pružatelja usluga treće strane. Gore navedena obrada može uključivati obradu i analizu osobnih podataka radi popunjavanja slobodnih radnih mjesta te obavještavanja kandidata o ishodu postupka zapošljavanja. Obrada također može uključivati pregledavanje kandidata za posao s pomoću automatiziranih alata (na temelju riječi za pretraživanje).

Društvo Uponor ima legitimni interes za obradu osobnih podataka u gore navedene svrhe.

Osobni podaci kandidata za posao mogu se pohraniti po završetku postupka zapošljavanja ako su potrebni društvu Uponor za izvršavanje njihovih obveza vezanih za ovaj ili za buduće postupke zapošljavanja, ali ne duže od jedne godine.

6. Sadržaj registra osobnih podataka

U registru osobnih podataka društvo Uponor može obrađivati posebice sljedeće informacije:

 • Osnovne informacije, primjerice: ime, datum rođenja, adresa e-pošte, telefonski broj, kućna adresa, radno mjesto;
 • Podatke o kvalifikacijama, primjerice: obrazovanje, radno iskustvo, dopuštenja i dozvole, diplome, certifikati, životopisi, molbe za posao, jezične vještine;
 • Podatke o naknadi: očekivana plaća;
 • Fotografiju (ako ju je kandidat priložio);
 • Preporuke i osnovne informacije autora preporuke (npr. ime, položaj, adresa e-pošte, telefonski broj);
 • Poveznice na osobne profile, npr. na društvenim mrežama poput Linkedlna (ako ih je kandidat omogućio);
 • Videozapise snimljene tijekom mogućih razgovora za posao putem videa; te
 • Podatke o procjenama: analiza i komentari osoblja društva Grupe Uponor zaduženog za postupak zapošljavanja.

7. Redovni izvori informacija

Podaci se primarno prikupljaju od samog ispitanika. Osim izravno od ispitanika, osobni podaci u nekim se slučajevima mogu prikupiti iz drugih izvora, kako dopušta mjerodavno zakonodavstvo.

Društvo Uponor obavještava svakog ispitanika o obradi podataka, uključujući o svim trećim stranama koje su izvor podataka i o podacima prikupljenima iz tog izvora, u skladu s važećim zakonima.

Podatke u registar osobnih podataka unose ispitanik, osoblje ljudskih potencijala društva Grupe Uponor te voditelj zapošljavanja tijekom postupka zapošljavanja.

8. Otkrivanje i prijenos osobnih podataka izvan područja EU-a/EGP-a

 • Društvo Uponor može otkrivati i prenositi osobne podatke izvan EU-a/EGP-a u skladu s i podložno ograničenjima mjerodavnih zakona kako slijedi:društvima Grupe Uponor u skladu s ugovorom koji su sklopila relevantna tijela društva Uponor, a koji uključuje Standardne ugovorne klauzule Europske komisije koje osiguravaju da se provode odgovarajući dogovori o zaštiti podataka, kao i ovlaštenim trećim stranama u mjeri u kojoj treće strane sudjeluju u obradi osobnih podataka u svrhe naznačene u ovom registru osobnih podataka. Takve ovlaštene treće strane mogu obrađivati osobne podatke izvan EU-a ili EGP-a u skladu s ugovorom koji sklapaju društvo Uponor i te takve ovlaštene treće strane, a koji uključuje Standardne ugovorne klauzule Europske komisije, kojima se osigurava da se provode odgovarajući dogovori o zaštiti podataka. 
 • Društvo Uponor obvezuje takve treće strane na povjerljivost i odgovarajuće osiguravanje takvih prenesenih osobnih podataka ili
  na temelju privole ili
 • kako je drugačije dopušteno mjerodavnim zakonodavstvom.

Iz tehničkih razloga i iz razloga povezanih s uporabom podataka, osobni podaci se mogu pohraniti na poslužiteljima vanjskih pružatelja usluga koji mogu obrađivati podatke u ime društva Uponor.

Svi prijenosi osobnih podataka obavljaju se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (2016/679) i svim ostalim obvezujućim zakonima, kako je izmijenjeno i dopunjeno.

9. Prava ispitanika

Osim u slučaju primjene određenih ograničenja, svaki ispitanik ima pravo pristupa svim osobnim podacima koje društvo Uponor posjeduje o njemu. Svaki ispitanik ima pravo zatražiti da društvo Uponor ispravi, izbriše ili zaustavi sve pogrešne, nepotrebne, nedovršene ili zastarjele osobne podatke. Svaki ispitanik također može povući svaku prethodno danu privolu te uložiti prigovor na sav izravni marketing.

Sve je zahtjeve potrebno poslati osobi za kontakt navedenoj u odjeljku 2. Društvo Uponor obrađuje sve zahtjeve što je prije moguće. U slučaju nezadovoljstva odlukom ili postupcima društva Uponor, svaki ispitanik ima pravo uložiti žalbu tijelu za zaštitu podataka u njegovoj državi.

10. Načela osiguravanja osobnih podataka: tehničke i organizacijske kontrole

Društvo Uponor osigurava da se implementiraju i održavaju dovoljne tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka u cijeloj organizaciji društva Uponor. Nadalje, društvo Uponor osigurava da su svi prijenosi ili otkrivanja osobnih podataka trećim stranama koji su opisani u ovom registru podložni tome da je društvo Uponor osiguralo odgovarajuću razinu zaštite podataka ugovorima ili drugim mjerama koje zahtijeva zakonodavstvo.

Tehničke kontrole:

Fizički materijal pohranjuje se u zaključanim prostorima s ograničenim pristupom. Svi IT sustavi osigurani su putem softvera za zaštitu operacijskog sustava. Za pristup sustavima potrebni su korisničko ime i lozinka, a prijenosi podataka obavljaju se putem visoko kriptiranih kanala.

Organizacijske kontrole:

U organizaciji voditelja obrade uporaba osobnih podataka upućuje se, a pristup IT sustavima koji sadržavaju osobne podatke ograničava se na osobe koje su ovlaštene pristupiti tim podacima u sklopu svojih radnih zadataka ili uloge te koje su podložne obvezama povjerljivosti koje se odnose na osobne podatke.