Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska
Uponor PEX Blue Pipe

Prve na svijetu bio PEX cijevi

Iste izvanredne karakteristike proizvoda kao i kod konvencionalnih PEX cijevi.

Do 90 % manji otisak CO2 u usporedbi s PEX cijevima na bazi fosilnih goriva

Prva PEX cijev na svijetu na bazi bio-materijala* - Uponor PEX Blue Pipe

S PEX Blue Pipe, Uponor postavlja novi standard u prijelazu na obnovljive sirovine. PEX Blue Pipe prve su PEX cijevi* na tržištu na bazi bio-materijala. Nove cijevi imaju smanjeni CO2 otisak do 90% u usporedbi s PEX cijevima na bazi fosilnih goriva.

Ova inicijativa sa smanjenim ugljičnim otiskom pomaže našim kupcima donijeti održive odluke, postaviti nove standarde i postići svoje ekološke ciljeve. Uponor PEX Blue Pipe nude našim kupcima priliku da budu vođe na putu zelene gradnje i doprinesu održivoj građevinskoj industriji.

*s ISCC certifikatom (International Sustainability and Carbon Certification), na temelju pristupa bilance mase

Primjena

Isto kao i za konvencionalne Uponor PEX cijevi:
  • Priključci za vodu iz slavine
  • Podno grijanje
  • Priključci radijatora
  • Idealno za novogradnju i renoviranje

Uponor PEX Pipe Blue

Specifikacije

Bit će dostupan kao:
  • Uponor Comfort Pipe PLUS Blue
  • Uponor Aqua Pipe Blue
  • Uponor Combi Pipe Blue

Prednosti Uponor PEX Blue Pipe ukratko

Postavljate nove standarde održivim izborom

Promičete korištenje sirovina iz održivih izvora

Ostvarujete svoje ciljeve održivosti

Vodite na putu zelene gradnje

Deklaracije o utjecaju materijala na okoliš (EPD) - za veću transparentnost proizvoda

Uponor Comfort Pipe Plus Blue

Uponor Comfort Pipe Plus Blue

Environmental product declaration (EPD) - Comfort Pipe PLUS Blue • Nova Uponor Comfort Pipe PLUS Blue proizvedena je na temelju inovativne UAXTM tehnologije i obnovljivih materijala.

PDF 741 KB
Uponor Combi Pipe Blue u zaštitnoj cijevi

Uponor Combi Pipe Blue u zaštitnoj cijevi

Environmental product declaration (EPD) - Combi Pipe Blue u zaštitnoj cijevi • Uponor Combi Pipe Blue u zaštitnoj cijevi Environmental product declaration (EPD)• tretira se u skladu s novim higijenskim zahtjevima u pozitivnim listama za organske materijale. Obnovljiva PE sirovina za cijevi izrađena je korištenjem obnovljive sirovine iz održivih izvora.

PDF 886 KB
Uponor Aqua Pipe Blue u zaštitnoj cijevi

Uponor Aqua Pipe Blue u zaštitnoj cijevi

Environmental Product Declaration (EPD) - Aqua Pipe Blue u zaštitnoj cijevi • Nova Uponor Aqua Pipe Blue u zaštitnoj cijevi proizvedena je od umreženog obnovljivog polietilena najviše kvalitete i dio je Uponorove ponude održivih proizvoda.

PDF 949 KB