Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175
Dio br.1018142
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 1200
Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja1 m
Vanjski promjer_do175 mm
Vanjski promjer_do150 mm
Vanjski promjer_do225 mm
Debljina zida s16,9 mm
Debljina zida s23,5 mm