Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68
Dio br.1095722
Iznos

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja 20,3 m
Packaging Quantity PL1200