Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68

Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68

Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68
Dio br.1095723
Iznos

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja 20,4 m
Packaging Quantity PL1200