Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140
Dio br.1095724
Iznos

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja 20,5 m
Packaging Quantity PL1200