Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175
Dio br.1095727
Iznos

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja 20,9 m
Packaging Quantity PL1150