Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 /175

Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 /175

Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 /175
Dio br.1018237
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 1100
Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja0,9 m
Vanjski promjer_do175 mm
Vanjski promjer_do1110 mm
Debljina zida s110 mm