Uponor Ecoflex Varia Single 25x2,3 /90

Uponor Ecoflex Varia Single 25x2,3 /90

Uponor Ecoflex Varia Single 25x2,3 /90
Dio br.1018230
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 1200
Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja0,25 m
Vanjski promjer_do90 mm
Vanjski promjer_do125 mm
Debljina zida s12,3 mm