Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 /140

Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 /140

Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 /140
Dio br.1018232
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 1200
Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja0,35 m
Vanjski promjer_do140 mm
Vanjski promjer_do140 mm
Debljina zida s13,7 mm