Uponor Ecoflex Varia Single 50x4,6 /140

Uponor Ecoflex Varia Single 50x4,6 /140

Uponor Ecoflex Varia Single 50x4,6 /140
Dio br.1018233
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 1200
Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja0,4 m
Vanjski promjer_do140 mm
Vanjski promjer_do150 mm
Debljina zida s14,6 mm