Uponor Ecoflex Varia Single 75x6,8 /175

Uponor Ecoflex Varia Single 75x6,8 /175

Uponor Ecoflex Varia Single 75x6,8 /175
Dio br.1018235
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 1200
Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja0,6 m
Vanjski promjer_do175 mm
Vanjski promjer_do175 mm
Debljina zida s16,8 mm