Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 /175

Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 /175

Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 /175
Dio br.1018236
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 1100
Artikal (mjerna jedinica)m
Radijus savijanja0,7 m
Vanjski promjer_do175 mm
Vanjski promjer_do190 mm
Debljina zida s18,2 mm