Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 16

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 16

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 16
Dio br.1006640
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 11
Količina artikla 255
Artikal (mjerna jedinica)kom.