Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 20

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 20

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 20
Dio br.1013792
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 11
Količina artikla 245
Artikal (mjerna jedinica)kom.