Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 25

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 25

Uponor MLC vanj. opruga za savij. cijevi 25
Dio br.1013794
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 11
Količina artikla 245
Artikal (mjerna jedinica)kom.