Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor RS adapter S-Press 40-RS2

Uponor RS adapter S-Press 40-RS2

Uponor RS adapter S-Press 40-RS2
Dio br.1046940
Iznos

Tehnički podaci

Item no VVS045450040
Item no NRF5071231
Artikal (mjerna jedinica)kom.
Duljina (l)65 mm
Duljina (l1)20 mm
Duljina (l2)38 mm
Packaging Quantity PL11
Packaging Quantity PL4480