Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor RS adapter S-Press 50-RS2

Uponor RS adapter S-Press 50-RS2

Uponor RS adapter S-Press 50-RS2
Dio br.1046941
Iznos

Tehnički podaci

Item no VVS045450050
Item no NRF5071232
Artikal (mjerna jedinica)kom.
Duljina (l)65 mm
Duljina (l1)20 mm
Duljina (l2)38 mm
Packaging Quantity PL11
Packaging Quantity PL4480