Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor RS adapter S-Press 90-RS3

Uponor RS adapter S-Press 90-RS3

Uponor RS adapter S-Press 90-RS3
Dio br.1029127
Iznos

Tehnički podaci

Item no VVS045450090
Item no NRF5071235
Artikal (mjerna jedinica)kom.
Duljina (l)93 mm
Duljina (l1)20 mm
Duljina (l2)62 mm
Packaging Quantity PL11
Packaging Quantity PL4240