Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor S-Press redukcija 50-32

Uponor S-Press redukcija 50-32

Uponor S-Press redukcija 50-32
Dio br.1046933
Iznos

Tehnički podaci

Item no VVS045480440
Artikal (mjerna jedinica)kom.
Duljina (l)81 mm
Duljina (l1)38 mm
Duljina (l2)30 mm
Packaging Quantity PL13
Packaging Quantity PL41152