Uponor Smatrix Base podređeni modul M-140 Bus 6X

Uponor Smatrix Base podređeni modul M-140 Bus 6X

Uponor Smatrix Base podređeni modul M-140 Bus 6X
Dio br.1071686
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 11
Količina artikla 216
Artikal (mjerna jedinica)kom.