UPONOR

Uponor INOX karima PN16

Uponor INOX karima PN16

1119159

Uponor INOX karima PN16 DN12-15 mm

Csom.1
Csom.215
Egységdb
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119160

Uponor INOX karima PN16 DN15-18 mm

Csom.1
Csom.210
Egységdb
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119161

Uponor INOX karima PN16 DN20-22 mm

Csom.1
Csom.210
Egységdb
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119162

Uponor INOX karima PN16 DN25-28 mm

Csom.1
Csom.25
Egységdb
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119163

Uponor INOX karima PN16 DN32-35 mm

Csom.1
Csom.24
Egységdb
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119164

Uponor INOX karima PN16 DN40-42 mm

Csom.1
Csom.25
Egységdb
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119165

Uponor INOX karima PN16 DN50-54 mm

Csom.1
Csom.22
Egységdb
d [mm]
di [mm]
L [m]