MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS SIEKTI DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLŲ

JT darnaus vystymosi tikslai

Keturi tikslai prasmingam indėliui.

Mūsų aplinkosaugos darbotvarkė prisideda prie JT darnaus vystymosi tikslų

Nors palaikome visus 17 JT darnaus vystymosi tikslų (DVT), nustatėme keturis esminius, prie kurių tikrai galime prisidėti ir įnešti pastebimą indėlį:
 • Švarus vanduo ir nuotekų dezinfekavimas
 • Deramas darbas ir ekonomikos augimas
 • Atsakingas vartojimas ir gamyba
 • Klimato srities veiksmai

Tausoti vandenį

 • Saugoti vandens išteklius
 • Gerinti vandens panaudojimą
 • Didinti antrinių vandens šaltinių naudojimą
 • Kurti vandeniui atsparią vertės grandinę
 • Kurti sprendimus, užtikrinančius aukščiausią vandens kokybės lygį

Saugoti žmones

 • Mūsų darbuotojų sauga ir gerovė
 • Įvairovės ir įsitraukimo skatinimas
 • Tiekimo grandinės skaidrumo didinimas
 • Augimo ir stabilių finansinių rezultatų užtikrinimas

Apsaugoti ir pakartotinai naudoti išteklius

 • Perėjimas prie žiedinės ekonomikos
 • Vadovavimas sektoriui pereinant prie atsinaujinančių, iš atliekų pagamintų ir perdirbtų žaliavų
 • Visiško skaidrumo apie gaminių poveikį aplinkai užtikrinimas

Klimato aktas

 • Įsipareigojimas apriboti visuotinį temperatūros kilimą iki 1,5 ºC
 • Sistemingas veiklos išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir anglies dvideginio neišmetančios veiklos kūrimas
 • Sprendimų, kaip sumažinti klientų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kūrimas

Uponor indėlis į JT darnaus vystymosi tikslus

Kaip vedame kelią į tvaresnę ateitį

Mūsų kelionė nulinio grynojo anglies dioksido kiekio link

Stebime ir sistemingai mažiname šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą visoje savo vertybių grandinėje ir nustatome aiškų kelią bei gaires judėjimui į priekį.

Darnaus vystymosi tikslai

Esame įsipareigoję siekti JT vystymosi tikslų ir nustatėme keturis pagrindinius, kad jų poveikis būtų reikšmingas.

Tvarūs sprendimai

Siūlome sprendimus, kurie padeda mūsų klientams pasiekti individualius aplinkosaugos tikslus.