Mūsų kelionė siekiant neutralaus išmetamo anglies dvideginio lygio

Siekiame ir tobulėjame kiekvieną dieną.

Nenuilstamai stengiamės sumažinti išmetamų teršalų kiekį

Mūsų tikslas yra aiškus: Uponor mes visapusiškai stebime ir mažiname šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą, kad galėtume pereiti prie anglimi aplinkos neteršiančių operacijų. Siekdami savo tikslo iki 2027 m. sumažinti savo veiklos ŠESD emisiją iki 70 % (1 ir 2 taikymo sritys) ir 20 % savo tiekimo grandinėje (3 taikymo sritis), palyginti su baziniais 2019 m.. Savo veiksmais ir įsipareigojimais ne tik norime parodyti savo ambicijos lygį, bet ir paskatinti veikti kitus.

Siekdami sumažinti anglies dvideginio išmetimą, remiamės mokslu pagrįstais tikslais

Pritardami JT Pasaulinio susitarimo verslo ambicijai apriboti pasaulinės temperatūros kilimą iki 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, savo kelyje į nulinį išmetamųjų teršalų kiekį naudojame moksliškai pagrįstus išmetamųjų teršalų mažinimo metodus. 2021 m. pradžioje tapome pirmąja įmone savo pramonės šakoje, kuri gavo mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos patvirtinimą mūsų 1,5 °C sumažinimo tikslams.

Minėti tikslai yra 46 % 1 ir 2 taikymo srityse ir 14 % 3 taikymo srityje iki 2030 m. Pastarųjų metų rezultatų paskatinti, išsikėlėme dar ambicingesnius tikslus ir siekiame gauti išorinius patvirtinimus išsikeltiems tikslams.

Ėmėmės aktyvios veiklos įvairiose srityse, kad sumažintume savo poveikį aplinkai

Kaip rodome pavyzdį eidami tvaresnės ateities link

Mūsų kelionė siekiant neutralaus išmetamo anglies dvideginio lygio

Mes stebime ir sistemingai mažiname išmetamų, šiltnamio efektą sukeliančių, dujų kiekį visoje savo vertybių grandinėje ir esame apibrėžę aiškų kelią bei etapus į ateitį.

Darnaus vystymosi tikslai

Esame įsipareigoję siekti JT vystymosi tikslų ir nustatėme keturis, kad jų poveikis būtų reikšmingas.

Tvarūs sprendimai

Mes siūlome sprendimus, kurie padeda mūsų klientams siekti asmeninių aplinkosaugos tikslų.