Uponor

Uponor Magna cauruļu iztīšanas statīvs

Uponor Magna cauruļu iztīšanas statīvs

1035807

Uponor Magna cauruļu iztīšanas statīvs

Iepakojums [-]1
kaste [-]4
Vienībagab
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]