Uponor

Ūdens pieejamības veicināšana Indijā

Ūdens trūkums ir problēma, ar kuru joprojām saskaras daudzas Indijas cilšu kopienas. Apvienojot spēkus ar Indijas Raah fondu, Uponor palīdz nodrošināt pastāvīgu piekļuvi tīram ūdenim lauku ciematos, kuri cieš no ūdens trūkuma. Kopīgais projekts Malhar atbalsta ūdens ilgtspējību, būvējot un remontējot aizsprostus, akas un urbumus Maharaštras reģionā.

"Ūdens pieejamības problēmas ir dzīvībai bīstamas. Tāpēc mēs, Uponor, pilnībā atbalstām tīra un higiēniski droša ūdens pieejamību ikvienam un visur. Mēs esam priecīgi atbalstīt tik svarīgu mērķi."

Dr Karsten Hoppe (Building Solutions Europe prezidents)

Ūdens trūkums Maharaštras reģionā

Maharaštras reģions Indijā ir viens no nokrišņiem bagātāgajiem valstī.

Tomēr kalnainā ainava liek šim ūdenim aizplūst gandrīz uzreiz, jo nav iespēju to uzglabāt. Tas rada ūdens pieejamības problēmas vietējiem iedzīvotājiem gandrīz visa gada garumā, izņemot musonu sezonu jeb lietus sezonu.

Pastāvīgai piekļuvei dzeramajam ūdenim Indijas nabadzīgajos un sausajos reģionos ir būtiska sociālā ietekme un tā maina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2 miljardi cilvēku

50 un 100 litri ūdens dienā

907,5 miljoni litru gadā

2 miljardiem cilvēku visā pasaulē nav pastāvīgas piekļuves tīram dzeramajam ūdenim.

Dzeršanai, personīgajai un mājsaimniecības higiēnai, veļas mazgāšanai un ēdiena pagatavošanai katram cilvēkam ir nepieciešami no 50 līdz 100 litriem ūdens dienā. Tiem, kuriem trūkst ūdens, ir pieejami tikai aptuveni 5 litri dienā.

Raah Foundation pūliņi ir radījuši kopējo ūdens jaudu 907,5 miljonu litru gadā 95 dažādos ciemos.

Raah Foundation

Raah Foundation fonda mērķis ir uzlabot Indijas ciematu iedzīvotāju dzīvi. Fonds sadarbojas ar vietējiem iedzīvotājiem un uztic viņiem atbildību par ūdens patēriņa pārvaldību un infrastruktūru uzturēšanu ilgtermiņā. Kopš tā dibināšanas 2011. gadā, Mumbajā bāzētās NVO centieniem ir bijusi liela sociāla ietekme un tā ir nodrošinājusi ar ūdeni 30 000 cilvēku.

Raah Foundation uzņemas sociālo atbildību, ļaujot cilšu kopienām dzīvot savos ciematos, nepārceļoties uz pilsētām ūdens trūkuma dēļ.

“Šo ciematu ūdensapgādes nodrošināšana ir vienīgais ilgtspējīgais ceļš. Mēs esam pagodināti par Uponor atbalstu un dāsnumu, lai mainītu ūdens trūkuma skarto cilvēku dzīvi.”

Dr Sarika Kulkarni (Raah Foundation dibinātāja)

Ūdens ilgtspējīga izmantošana mums ir tuva

Ilgtspējīgi risinājumi

Mēs piedāvājam produktus un risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem sasniegt viņu vides aizsardzības mērķus.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Mēs esam apņēmušies sasniegt ANO attīstības mērķus un esam izvirzījuši četrus no tiem, lai sniegtu nozīmīgu ietekmi.

Mūsu virzība uz oglekļa emisiju neitralitāti

Mēs izsekojam un sistemātiski samazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas visā mūsu vērtību ķēdē, un esam definējuši skaidru ceļu un atskaites punktus mērķa sasniegšanai.