Uponor
Mēs uztveram savu atbildību nopietni

Uponor vides aizsardzības programma

Ilgtspējīgu pārmaiņu veicināšana

Mūsu ietekmes uz vidi izvērtēšana un samazināšana

Klimata pārmaiņas un resursu trūkums ir aktuālas tēmas būvniecības nozarē. Apbūvēta vide ir resursietilpīga, un, piemēram, tā rada gandrīz 40% no globālajām ar enerģiju saistītajām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām.

Darbojoties nozarē, kas spēcīgi ietekmē ilgtspējīgu dzīvesveidu, mēs vēlamies dot ieguldījumu ilgtspējīgākas nākotnes veidošanā, nosakot jaunus standartus un rādot piemēru. Uzņēmumam Uponor ir ilgstoša apņēmība nodrošināt ilgtspējību un mūsu mērķis ir kļūt par atzītu līderi ilgtspējīgu ēku un infrastruktūras risinājumu jomā. Mūsu produktu, pakalpojumu un risinājumu portfelis ir izveidots, lai reaģētu uz pārmaiņām un izaicinājumiem nākamajās desmitgadēs.
 

Mūsu izvirzītie vides aizsardzības mērķi

* Bāzes gads 2019
 
 

SEG emisijas
(1. un 2. darbības joma) līdz 2027. gadam*

SEG emisijas
(3. darbības joma) līdz 2027. gadam*

 

-70%

-20%

Enerģijas intensitāte
līdz 2027. gadam*

Sertificētās zaļās
elektroenerģijas daļa līdz 2025. gadam

Pārstrādātie atkritumi
līdz 2027. gadam

-15%

100%

100%


 

Vides aizsardzības spilgtākie notikumi 2021. gadā

* Salīdzinājumā ar 2020. gadu
** aplūko Uponor ilgtspējas ziņojumu par 2021. gadu
 
 

SEG emisijas
 (1. un 2. darbības joma)*

Zaļās
elektroenerģijas daļa

 

-46,9%

93%

Enerģijas intensitāte**

Ūdens intensitāte**

Pārstrādātie atkritumi

-5%

-8,6%

88%


 
Uponor Ilgtspējas ziņojums par 2021. gadu

Uponor Ilgtspējas ziņojums par 2021. gadu

2021. gadā Uponor veikto ilgtspējas veicināšanas darbu apraksts • Galvenās ilgtspējības tēmas: • Ūdens taupīšana • Resursu aizsardzība un atkārtota izmantošana • Rīcība klimata glābšanai • Aktīvu pilsoņu atzinīga novērtēšana

PDF 7 MB

Kā mēs veidojam ceļu uz ilgtspējīgu nākotni

Mūsu virzība uz oglekļa emisiju neitralitāti

Mēs izsekojam un sistemātiski samazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas visā mūsu vērtību ķēdē, un esam definējuši skaidru ceļu un atskaites punktus mērķa sasniegšanai.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Mēs esam apņēmušies sasniegt ANO attīstības mērķus un esam izvirzījuši četrus no tiem, lai sniegtu nozīmīgu ietekmi.

Ilgtspējīgi risinājumi

Mēs piedāvājam produktus un risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem sasniegt viņu vides aizsardzības mērķus.