Menu
Publisks atsaukums: Uponor atsauc produktu Fluvia T sajaukšanas mezgls Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk informācijas
Uponor Latvia
MŪSU APŅEMŠANĀS

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

Četri jēgpilni mērķi un mūsu ieguldījums

Mūsu vides programma veicina ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu

Lai arī mēs strādājam pie visiem 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), esam noteikuši četrus būtiskus mērķus, kuru sasniegšanā mēs patiesi varam dot ieguldījumu un panākt pārmaiņas: tīrs ūdens un tā higiēna, cilvēka cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme, atbildīgs patēriņš un ražošana, kā arī cīņa pret klimata pārmaiņām.

Ūdens taupīšana

 • Aizsargāt ūdens resursus
 • Samazināt ietekmi uz ūdeni
 • Palielināt sekundāro ūdens avotu izmantošanu
 • Izveidot izturētspējīgu vērtības veidošanas ķēdi attiecībā uz ūdeni
 • Izstrādāt risinājumus, lai nodrošinātu augstāko ūdens kvalitātes līmeni

Cilvēki kā vērtība

 • Mūsu darbinieku drošība un labklājība
 • Veicināt dažādību un iekļaušanu
 • Palielināt mūsu piegādes ķēdes pārredzamību
 • Nodrošināt izaugsmi un stabilus finanšu rezultātus

Resursu aizsardzība un atkārtota izmantošana

 • Pāreja uz aprites ekonomiku
 • Mūsu ražošanas vadība pārejā uz atjaunojamu, pārstrādātu izejvielu un atkritumproduktu izmantošanu
 • Pilnīga pārskatāmība par mūsu produktu ietekmi uz vidi

Rīcība klimata pārmaiņu novēršanai

 • Mūsu apņemšanās — samazināt globālās temperatūras pieaugumu līdz 1,5 ºC
 • Sistemātiski samazināt mūsu darbību radītās emisijas un censties sasniegt oglekļa neitralitāti
 • Izstrādāt risinājumus, lai samazinātu mūsu klientu SEG emisijas

Uponor ieguldījums ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā

Kā mēs veidojam ceļu uz ilgtspējīgu nākotni

Mūsu virzība uz oglekļa emisiju neitralitāti

Mēs izsekojam, sistemātiski samazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas visā mūsu vērtības ķēdē un esam definējuši skaidru ceļu un atskaites punktus mērķa sasniegšanai.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Mēs esam apņēmušies sasniegt ANO attīstības mērķus un esam izvirzījuši četrus, lai sniegtu nozīmīgu ietekmi.

Ilgtspējīgi risinājumi

Mēs piedāvājam risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem sasniegt savus vides aizsardzības mērķus.