Menu
Publisks atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045
Mūsu apņemšanās

Virzība uz oglekļa emisiju neitralitāti

Mūsu noteiktās jomas uzlabojumiem

Nemitīgi strādājam pie emisiju samazināšanas

Mūsu mērķis ir skaidrs: mēs, uzņēmuma Uponor pārstāvji, visaptveroši izsekojam un samazinām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, lai panāktu oglekļa neitrālas darbības. Atskaites punkts šajā ceļā ir mērķis līdz 2027. gadam samazināt uzņēmuma darbības radītās SEG emisijas par 70% (1. un 2. darbības joma) un samazināt piegādes ķēdes radītās SEG emisijas par 20% (3. darbības joma), salīdzinot ar 2019. bāzes gadu. Ar savu rīcību un saistībām mēs ne tikai vēlamies norādīt uz savu ambīciju līmeni, bet arī mudināt citus rīkoties.

Lai samazinātu oglekļa emisijas, izmantojam uz zinātni balstītus mērķus

Mēs atbalstām ANO Globālā līguma biznesa ambīciju apņemšanos ierobežot globālās temperatūras pieaugumu līdz 1,5°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni, un ceļā uz nulles emisijām izmantojam zinātniski pamatotus emisiju samazināšanas mērķus. 2021. gada sākumā mēs bijām pirmais uzņēmums savā nozarē, kas saņēma Zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvas verificētu apstiprinājumu mūsu 1,5°C samazināšanas mērķiem.

Minētie mērķi  līdz 2030. gadam ir 46% 1. un 2. darbības jomā un 14% 3. darbības jomā. Pēdējo gadu rezultātu mudināti, esam izvirzījuši vēl vērienīgākus mērķus un turpinām saņemt ārēju apstiprinājumu arī šiem mērķiem.

Mēs aktīvi darbojamies dažādās jomās, lai samazinātu ietekmi uz vidi

Kā mēs veidojam ceļu uz ilgtspējīgu nākotni

Mūsu virzība uz oglekļa emisiju neitralitāti

Mēs izsekojam un sistemātiski samazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas visā mūsu vērtību ķēdē un esam definējuši skaidru ceļu un atskaites punktus mērķa sasniegšanai.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Mēs esam apņēmušies sasniegt ANO attīstības mērķus un esam izvirzījuši četrus, lai sniegtu nozīmīgu ietekmi.

Ilgtspējīgi risinājumi

Mēs piedāvājam risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem sasniegt viņu vides aizsardzības mērķus.