Uponor
Mūsu apņemšanās

Virzība uz oglekļa emisiju neitralitāti

Mūsu noteiktās jomas uzlabojumiem

Nemitīgi strādājam pie emisiju samazināšanas

Mūsu mērķis ir skaidrs: mēs, uzņēmuma Uponor pārstāvji, visaptveroši izsekojam un samazinām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, lai panāktu oglekļa neitrālas darbības. Atskaites punkts šajā ceļā ir mērķis līdz 2027. gadam samazināt uzņēmuma darbības radītās SEG emisijas par 70% (1. un 2. darbības joma) un samazināt piegādes ķēdes radītās SEG emisijas par 20% (3. darbības joma), salīdzinot ar 2019. bāzes gadu. Ar savu rīcību un saistībām mēs ne tikai vēlamies norādīt uz savu ambīciju līmeni, bet arī mudināt citus rīkoties.

Lai samazinātu oglekļa emisijas, izmantojam uz zinātni balstītus mērķus

Mēs atbalstām ANO Globālā līguma biznesa ambīciju apņemšanos ierobežot globālās temperatūras pieaugumu līdz 1,5°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni, un ceļā uz nulles emisijām izmantojam zinātniski pamatotus emisiju samazināšanas mērķus. 2021. gada sākumā mēs bijām pirmais uzņēmums savā nozarē, kas saņēma Zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvas verificētu apstiprinājumu mūsu 1,5°C samazināšanas mērķiem.

Minētie mērķi  līdz 2030. gadam ir 46% 1. un 2. darbības jomā un 14% 3. darbības jomā. Pēdējo gadu rezultātu mudināti, esam izvirzījuši vēl vērienīgākus mērķus un turpinām saņemt ārēju apstiprinājumu arī šiem mērķiem.

SEG emisiju samazinājums, kas ir līdzvērtīgs vairāk nekā 80 miljonus kilometru garam braucienam ar jaunu automašīnu

Visu 2021. gadu mēs turpinājām īstenot savu misiju, lai sasniegtu vērienīgos mērķus un samazinājām 1. un 2. darbības jomas CO2 emisijas par gandrīz 10 000 tonnām jeb par vairāk nekā 45%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Apjoms ir pielīdzināms 80 miljonu kilometru nobraukumam ar jaunu (< 2019. gads) automašīnu Eiropas Savienībā.

Liela daļa samazinājuma izriet no mūsu apņemšanās savā darbībā izmantot sertificētu zaļo elektroenerģiju, taču uzņēmums ir ievērojami progresējis daudzās jomās, lai sasniegtu pašreizējo statusu.
Greenhouse gas emissions GHG

Mēs aktīvi darbojamies dažādās jomās, lai samazinātu ietekmi uz vidi

Kā mēs veidojam ceļu uz ilgtspējīgu nākotni

Mūsu virzība uz oglekļa emisiju neitralitāti

Mēs izsekojam un sistemātiski samazinām siltumnīcefekta gāzu emisijas visā mūsu vērtību ķēdē un esam definējuši skaidru ceļu un atskaites punktus mērķa sasniegšanai.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Mēs esam apņēmušies sasniegt ANO attīstības mērķus un esam izvirzījuši četrus, lai sniegtu nozīmīgu ietekmi.

Ilgtspējīgi risinājumi

Mēs piedāvājam risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem sasniegt viņu vides aizsardzības mērķus.