Build on Uponor: International Trainee Programme

Vanlige spørsmål

uild on Uponor: International Trainee Programme Vanlige spørsmål

Søknadsprosessen

Svar: Ja, så lenge du uteksamineres før Build on Uponor: International Trainee Programme starter i midten av januar 2018.

A: Ja, forutsatt at du er villig til å flytte til det aktuelle landet. Vi sender ikke traineer på et langvarig internasjonalt oppdrag bare for at de skal kunne få traineeplass. Du må i tillegg ha gyldig arbeidstillatelse.

A: Du finner mer informasjon om dette i avsnittet om søknadsprosessen.

A: Du får beskjed senest i slutten av desember 2017. Alle traineer starter i januar 2018. Oppstartsmøtet for Build on Uponor: International Trainee Programme er planlagt i slutten av januar, så alle må være på plass innen den tid.

A: Du får en bekreftelse på e-post.

Svar: Ja, du kan endre søknaden frem til rekruttereren har startet søknadsbehandlingen. Vi starter behandlingen av søknadene ganske snart etter at vi mottar dem, så det er best at du ferdigstiller profilen din så tidlig som mulig.

A: Ja, Uponor dekker reiseutgiftene. Du finner detaljert informasjon om dette i invitasjonen.

Programmet

A: Ja, du er velkommen til å søke med annen teknisk kompetanse og utdanning.

A: Programmet starter i midten av januar 2018.

A: Ja, du reiser på et seksmåneders utenlandsopphold i løpet av traineeprogrammet. Etter det kan du søke på stillinger i utlandet basert på hvilken utdanning og språkkunnskaper du har.

A: Ja, du tildeles en av våre erfarne medarbeidere som mentor.

A: Nei, alle traineestillingene er fulltid.

Du vil være innom fire ulike jobboppdrag i løpet av programmet, og det ene vil være i utlandet.

A: Ja, du får lokalt tilpasset lønn og godtgjørelser under traineeprogrammet.