Casestudier

Storgata nord - Tromsø, Tromsø, Norway

Storgata Nord - Tromsø

Prosjektet er del av Tromsø kommune sin overordnede plan for overvannshåndtering, og det skal utføres på en bærekraftig måte i tråd med storbyerklæringens mål om å oppnå utslippsfrie byggeplasser innen 2025. 
Foruten etablering av en ny overvannsløsning omfatter oppdraget blant annet et gatevarmeanlegg. Dette er påbudt i alle fortau i vinterkalde Tromsø. I Storgata skal det legges gatevarme i hele gatebredden. Anlegget driftes av et fjernvarmeanlegg som forbrenner søppel, og oppvarmingen skjer ved hjelp av vannbåren varme.
Uponor har levert ca. 28 000 m Meltawayrør, festeskinner, Magna samlestokker og Ecofelx til tilførsel til samlestokker. 

Prosjektfakta

Tromsø, Norway
Flyplasser/transport
Ferdigstilt: 2025

Uponor engasjement

Uponor har levert ca. 28 000 m Meltawayrør, festeskinner, Magna samlestokker og Ecofelx til tilførsel til samlestokker.

Prosjektinformasjon

Prosjektinformasjon

Land
Norway
Ferdigstilt
2025
Bygningstype
Flyplasser/transport
Produktlinje
Magna, Meltaway

Partnere

Partnere
Byggherre: Tromsø Kommune
Hovedentreprenør: A. Markussen AS
Rørentreprenør: Reidar Skagseth AS