Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge
VÅRT ENGASJEMENT TIL SDG

FNs bærekraftige utviklingsmål

Fire mål for et meningsfylt bidrag.

Vår miljøagenda bidrar til FNs bærekraftige utviklingsmål

Samtidig som vi slutter oss til alle FNs 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG), har vi identifisert fire viktige mål hvor vi virkelig kan bidra, samt utgjøre en forskjell:
Rent vann og sanitæranlegg, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon og klimatiltak.

Spare vann

 • Ivareta vannressurser
 • Reduser vannavtrykket
 • Øke utnyttelsen av sekundære vannkilder
 • Etablere en vannbestandig verdikjede
 • Utvikle løsninger for å sikre høyeste nivå av vannkvalitet

Verdsette mennesker

 • Sikkerhet og trivsel for våre ansatte
 • Fremme mangfold og inkludering
 • Øke åpenheten i forsyningskjeden vår
 • Gi vekst og stabile økonomiske resultater

Beskytte og gjenbruke ressurser

 • Omstilling til sirkulær økonomi
 • Lede vår industri i overgangen til fornybare, avfallsbaserte og resirkulerte råvarer
 • Full åpenhet om miljøfotavtrykket til produktene våre

Handle for klima

 • Engasjert til å begrense den globale stigningen til 1,5 ºC
 • Systematisk redusere utslippene fra vår virksomhet og bygge oss mot karbonnøytral drift
 • Utvikle løsninger for å redusere våre kunders klimagassutslipp

Uponor sitt bidrag til FNs bærekraftige utviklingsmål

Slik leder vi veien til en mer bærekraftig fremtid

Vår reise mot karbonnøytralitet

Vi sporer og kutter systematisk våre klimagassutslipp gjennom verdikjeden vår, og har definert en tydelig vei og milepæler fremover.

Bærekraftige utviklingsmål

Vi er engasjert til FNs utviklingsmål og har identifisert fire for en meningsfull påvirkning.

Bærekraftige løsninger

Vi tilbyr løsninger som hjelper kundene våre å nå sine miljømål.