Vårt engasjement

Vår reise mot karbonnøytralitet

Våre definerte områder for forbedringer.

Jobber ubønnhørlig med å redusere utslippene våre

Målet vårt er klart: Hos Uponor, sporer og kutter vi våre klimagassutslipp (GHG) omfattende for å oppnå karbonnøytral produksjon og drift. Som en milepæl på veien dit streber vi etter å redusere klimagassutslippet fra vår egen virksomhet med 70 %, (omfang 1 og 2) og 20 % fra vår forsyningskjede (omfang 3) innen 2027, sammenlignet med utgangsåret 2019. Med våre handlinger og engasjement ønsker vi ikke bare å angi vårt ambisjonsnivå, men også å oppmuntre andre til å handle.

Vi bruker Science Based Targets på vår vei for å redusere karbonutslipp

Som talsmenn for FNs Global Compact Business Ambitions forpliktelse til å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielle nivåer, bruker vi vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål på vår reise mot netto nullutslipp. Tidlig i 2021 var vi det første selskapet fra vår bransje som mottok en bekreftet godkjenning fra Science Based Targets-initiativet for våre 1,5 °C-reduksjonsmål.

Nevnte mål er 46 % for omfang av 1 og 2, og 14 % for omfang av 3 innen 2030. Oppmuntret av resultatene våre de siste årene har vi satt enda mer ambisiøse mål, og vi er i gang med å få eksterne valideringer også for disse målene.

Reduksjoner av klimagassutslipp som tilsvarer å kjøre en ny bil over 80 millioner kilometer

Gjennom 2021 fortsatte vi vårt oppdrag om å nå våre ambisiøse mål og reduserte vårt omfang av 1 og 2 CO2-utslipp med nesten 10 000 tonn – eller over 45 % sammenlignet med året før. Beløpet kan sammenlignes med å kjøre en ny (<2019) bil i EU 80 millioner kilometer.

En god del av reduksjonene stammer fra vårt engasjement til å bruke sertifisert grønn strøm på tvers av virksomheten vår, men vi har gjort betydelig fremgang på mange områder for å oppnå det vi har i dag.
Greenhouse gas emissions GHG

Vi har tatt en aktiv rolle på ulike områder for å redusere vår påvirkning på miljøet

Slik leder vi veien til en mer bærekraftig fremtid

Vår reise mot karbonnøytralitet

Vi sporer og kutter systematisk våre klimagassutslipp gjennom verdikjeden vår, og har definert en tydelig vei og milepæler fremover.

Bærekraftige utviklingsmål

Vi er engasjert til FNs utviklingsmål og har identifisert fire for en meningsfull påvirkning.

Bærekraftige løsninger

Vi tilbyr løsninger som hjelper kundene våre å nå sine miljømål.