Menu
Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge
Vårt engasjement

Vår reise mot karbonnøytralitet

Våre definerte områder for forbedringer.

Jobber ubønnhørlig med å redusere utslippene våre

Målet vårt er klart: Hos Uponor, sporer og kutter vi våre klimagassutslipp (GHG) omfattende for å oppnå karbonnøytral produksjon og drift. Som en milepæl på veien dit streber vi etter å redusere klimagassutslippet fra vår egen virksomhet med 70 %, (omfang 1 og 2) og 20 % fra vår forsyningskjede (omfang 3) innen 2027, sammenlignet med utgangsåret 2019. Med våre handlinger og engasjement ønsker vi ikke bare å angi vårt ambisjonsnivå, men også å oppmuntre andre til å handle.

Vi bruker Science Based Targets på vår vei for å redusere karbonutslipp

Som talsmenn for FNs Global Compact Business Ambitions forpliktelse til å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielle nivåer, bruker vi vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål på vår reise mot netto nullutslipp. Tidlig i 2021 var vi det første selskapet fra vår bransje som mottok en bekreftet godkjenning fra Science Based Targets-initiativet for våre 1,5 °C-reduksjonsmål.

Nevnte mål er 46 % for omfang av 1 og 2, og 14 % for omfang av 3 innen 2030. Oppmuntret av resultatene våre de siste årene har vi satt enda mer ambisiøse mål, og vi er i gang med å få eksterne valideringer også for disse målene.

Vi har tatt en aktiv rolle på ulike områder for å redusere vår påvirkning på miljøet

Slik leder vi veien til en mer bærekraftig fremtid

Vår reise mot karbonnøytralitet

Vi sporer og kutter systematisk våre klimagassutslipp gjennom verdikjeden vår, og har definert en tydelig vei og milepæler fremover.

Bærekraftige utviklingsmål

Vi er engasjert til FNs utviklingsmål og har identifisert fire for en meningsfull påvirkning.

Bærekraftige løsninger

Vi tilbyr løsninger som hjelper kundene våre å nå sine miljømål.