Uponor Aqua PLUS Fordeler PPM

Uponor Aqua PLUS Fordeler PPM

1087121 / 5110353

Uponor Aqua PLUS Fordeler PPM 3X c/c50mm

Produkt nr NRF5110353
antall1
antall 28
enhetstk
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087122 / 5110354

Uponor Aqua PLUS Fordeler PPM 2X c/c50mm

Produkt nr NRF5110354
antall1
antall 210
enhetstk
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087123 / 5110355

Uponor Aqua PLUS Fordeler PPM 1X c/c50mm

Produkt nr NRF5110355
antall1
antall 220
enhetstk
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]