Uponor Fit Kupling

Uponor Fit Kupling

1005297 / 8601804

Uponor Fit Kupling 25x2,3-Rp3/4"FT

Produkt nr NRF8601804
antall10
antall 2100
enhetstk
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]
s [mm]