Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus

Duurzaamheidsagenda van Uponor

Duurzame verandering stimuleren

Controle en vermindering van onze impact op het milieu

Klimaatverandering en grondstoffenschaarste zijn relevante thema's in de bouwsector. De bebouwde omgeving is hulpbronnenintensief en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde uitstoot van energiegerelateerde broeikasgassen (BKG).

Wij zijn actief in een branche die een sterke invloed heeft op duurzaam leven. Wij willen bijdragen aan een duurzamere toekomst door nieuwe normen te stellen en het goede voorbeeld te geven. Bij Uponor zetten wij ons al lang in voor duurzaamheid en ons doel is om een erkende leider te worden op het gebied van duurzame oplossingen voor gebouwen en infrastructuur. Ons portfolio van producten, diensten en oplossingen is ontworpen om in te spelen op de veranderingen en uitdagingen van de komende decennia.
 

Onze milieudoelstellingen

* Basisjaar 2019
 
 

Broeikasgasemissies
(Scope 1 en 2) in 2027*

Broeikasgasemissies
(Scope 3) in 2027*

 

-75%

-20%

Energie-intensiteit
in 2027*

Aandeel gecertificeerde milieuvriendelijke
stroom in 2025

Gerecycled afval
in 2027

-15%

100%

100%


 

Milieu-highlights vanaf 2022

* Vergeleken met het jaar 2021
** zie Uponor duurzaamheidsverslag 2022
 
 

Broeikasgasemissies
 (Scope 1 en 2)*

Aandeel gecertificeerde milieuvriendelijke
stroom

 

-45%

98%

Energieverbruik**

Waterverbruik**

Gerecycled afval

-17%

-5%

83%


 

Hoe wij de weg wijzen naar een duurzamere toekomst

Onze weg naar koolstofneutraliteit

Wij volgen en verminderen systematisch onze broeikasgasemissies in onze waardeketen en hebben een duidelijk pad en mijlpalen voor de toekomst uitgestippeld.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

We commiteren ons aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en hebben vier hoofddoelen geïdentificeerd.

Duurzame oplossingen

Wij bieden oplossingen voor onze klanten om hun milieudoelstellingen te bereiken.