Onze engagement

Onze weg naar CO2-neutraliteit

Onze gedefinieerde verbeterpunten.

Onvermoeibaar werken aan emissiereductie

Ons doel is duidelijk: Bij Uponor volgen en verminderen we onze uitstoot van broeikasgassen (BKG) uitgebreid om een klimaatneutrale werking te bereiken. Als mijlpaal streven we ernaar om tegen 2027 de BKG-emissies van onze eigen activiteiten met 70% (scope 1 en 2) en van onze toeleveringsketen met 20% (scope 3) te verminderen in vergelijking met het basisjaar 2019. Onze acties en inzet zijn niet alleen bedoeld om ons ambitieniveau aan te geven, maar ook om anderen tot actie aan te sporen.

We gebruiken wetenschappelijk onderbouwde doelen op onze weg naar het verminderen van koolstofemissies of CO2-emissies

Als voorstander van de verplichting van de Global Compact Business Ambition van de Verenigde Naties om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau, hanteren wij wetenschappelijk onderbouwde doelen voor emissiereductie op onze weg naar netto-nul emissies. Begin 2021 waren we de eerste onderneming in onze branche die geverifieerde goedkeuring kreeg van het Science Based Targets Initiative voor onze reductiedoelstellingen van 1,5°C.

Deze doelstellingen bedragen 46% voor scope 1 en 2 en 14% voor scope 3 tegen 2030. Aangemoedigd door onze resultaten van de afgelopen jaren hebben we onszelf nog ambitieuzere doelen gesteld. Wij zijn bezig om ook voor deze doelen externe validaties te verkrijgen.

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gelijk aan 80 miljoen kilometer rijden met een nieuwe auto

In 2021 zijn we doorgegaan met het nastreven van onze ambitieuze doelen en hebben we onze Scope 1- en Scope 2-CO2-uitstoot met bijna 10.000 ton of meer dan 45% verminderd in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit komt overeen met een kilometerstand van 80 miljoen kilometer voor een nieuwe auto (<2019) in de Europese Unie.

Een groot deel van de besparingen is het gevolg van ons streven om voor al onze activiteiten gecertificeerde groene stroom te gebruiken, maar we hebben op veel gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt om te komen waar we nu zijn.
Greenhouse gas emissions GHG

We hebben op verschillende gebieden een actieve rol gespeeld om onze impact op het milieu te verminderen

Hoe wij de weg wijzen naar een duurzamere toekomst

Onze weg naar koolstofneutraliteit

Wij volgen en verminderen systematisch onze broeikasgasemissies in onze waardeketen en hebben een duidelijk pad en mijlpalen voor de toekomst uitgestippeld.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Wij steunen alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en richten ons op vier belangrijke ontwikkelingsdoelen.

Duurzame oplossingen

Wij bieden oplossingen voor onze klanten om hun milieudoelen te bereiken.