De weg vrijmaken voor meer producttransparantie

Onze klanten zijn wereldwijd op zoek naar manieren om hun positieve impact op het milieu te vergroten. Maar om echt vooruitgang te boeken in de richting van een duurzamere bouwsector, is transparantie over de producten vereist.

Bij Uponor brengen we deze ontwikkeling vooruit door het verstrekken van milieuproductverklaringen (EPD's). Deze stellen met name planners in staat, om de impact van bouwprojecten te berekenen en de CO2-voetafdruk van gebouwen te verkleinen, door de meest duurzame oplossing te kiezen
EPD gebruikt levenscyclusanalyses (LCA) om de milieu-impact van een product gedurende de gehele levenscyclus uitgebreid te evalueren.
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Wat zijn EPD's

 • EPD's zijn officiële verklaringen.
 • Ze bevatten uitgebreide informatie over de milieu-impact van onze producten.
 • EPD's bevatten details over het verbruik van grondstoffen en energie van het product, afvalproductie en lucht-, bodem- en wateremissies, gedurende de hele levenscyclus.
 • Ze volgen een strikt vastgelegde methodologie, de ISO-serie 14025-normen, en worden als officieel document gevalideerd door een derde partij.
 • EPD's zijn gebaseerd op berekeningen van de levenscyclusanalyse van het product.

Voordelen

 • EPD's dragen bij aan meer producttransparantie en traceerbaarheid in de bouwsector.
 • Ze maken vergelijkingen mogelijk tussen producten die dezelfde functie vervullen.
 • Bedrijven en onze klanten kunnen de CO2-voetafdruk van gebouwen en projecten beïnvloeden door de meest duurzame oplossingen te selecteren.
 • Ze helpen ons voortdurend de milieu-impact van onze eigen productie- en toeleveringsketens te beoordelen en te verminderen.

Doelen

 • We streven ernaar om rond 2027, 90% van ons productportfolio te voorzien van EPD's.
 • We willen uiterlijk in 2030 het hele productassortiment dekken.
Uni Pipe PLUS

Uni Pipe PLUS

Environmental product declaration (EPD)

PDF 1 MB
Comfort Pipe PLUS

Comfort Pipe PLUS

Environmental product declaration (EPD)

PDF 1 MB

Hoe wij de weg wijzen naar een duurzamere toekomst

Onze weg naar koolstofneutraliteit

Wij volgen en verminderen systematisch onze broeikasgasemissies in onze waardeketen en hebben een duidelijk pad en mijlpalen voor de toekomst uitgestippeld.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

We commiteren ons aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en hebben vier hoofddoelen geïdentificeerd.

Duurzame oplossingen

Wij bieden oplossingen voor onze klanten om hun milieudoelstellingen te bereiken.