ONZE ENGAGEMENT VOOR DE duurzamheidsdoelen

VN-doelen voor duurzame ontwikkeling

Vier doelen voor een belangrijke bijdrage.

Onze duurzaamheidsagenda draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Wij steunen alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's) van de VN, maar hebben vier hoofddoelen vastgesteld waaraan wij echt kunnen bijdragen en een verschil kunnen maken: Waterbesparing door schoon water en sanitaire voorzieningen, waardering van mensen en economische groei, verantwoorde consumptie en productie en klimaatbescherming.

Water besparen

 • Bescherming van de hulpbron water
 • Vermindering van de watervoetafdruk
 • Toename van het gebruik van secundaire waterbronnen
 • Totstandbrenging van een waterbestendige waardeketen
 • Ontwikkeling van oplossingen om de hoogste waterkwaliteit te garanderen

Mensen waarderen

 • Veiligheid en welzijn voor onze medewerkers
 • Bevordering van diversiteit en inclusie
 • Meer transparantie in onze toeleveringsketen
 • Zorgen voor groei en stabiele financiële resultaten

Hulpbronnen beschermen en hergebruiken

 • Transitie naar een circulaire economie
 • Leidend bij de transitie naar hernieuwbare, op afval gebaseerde en gerecyclede grondstoffen
 • Volledige transparantie over de ecologische voetafdruk van onze producten

Acties voor het klimaat

 • Commitment om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5ºC
 • Systematisch verminderen van de emissies van onze activiteiten en bouwen aan een CO2-neutrale onderneming
 • Ontwikkelen van oplossingen om de broeikasgasemissies van onze klanten te verminderen

Uponors bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Hoe wij de weg wijzen naar een duurzamere toekomst

Onze weg naar koolstofneutraliteit

Wij volgen en verminderen systematisch onze broeikasgasemissies in onze waardeketen en hebben een duidelijk pad en mijlpalen voor de toekomst uitgestippeld.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Wij steunen alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's) van de VN en focussen ons op vier van deze doelen die een aanzienlijke impact hebben.

Duurzame oplossingen

Wij bieden oplossingen voor onze klanten om hun milieudoelstellingen te bereiken.